Türkiye’de Biyoteknoloji Fırsatı

Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Mesleklerin Geleceği’ raporuna göre önümüzdeki 5 yılda öne çıkması beklenen alanlardan biri biyoteknoloji. Dünyada yatırım fonları, geleceğin stratejik sektörü olarak gördükleri biyoteknolojiye milyarlarca dolar akıtıyor.

Türkiye’de ise 7. Kalkınma Planı çerçevesinde bir Biyoteknoloji İhtisas Komisyonu oluşturuldu ancak biyoteknolojide henüz net bir yol haritası tam olarak hazır değil.

Deloitte, Sağlık ve İlaç Sektörü değerlendirmesine göre Türkiye, bölgedeki konumunu iyi değerlendirerek Bölgesel İlaç Üretim Üssü ve hatta Bölgesel Ar-Ge Merkezi olabilir.

Türkiye’nin akılcı politika ve teşviklerle Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumunun çok iyi değerlendirerek önemli bir cazibe merkezi olabileceği, ancak bunun için yerli üretim ve Ar-Ge yatırımlarının daha etkili ve amaca hizmet eden teşvik tedbirleri ile desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da bir toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin 21. yüzyılda daha ileriye taşınacaksa mutlaka bilimde, teknolojide, sanayide yepyeni bir atılım yapması gerektiğini vurguladı.